apexim spółka z o.o w Zielonej Górze

  • Apexim Bis Sp. z o.o.

    Jesteśmy jednym z największych przedsiębiorstw wbranży ochrony osób i mienia w województwie lubuskim. Początkinaszej działalności przypadają na 1996 rok. Wtedy to otrzymaliśmyKoncesję Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzeniedziałalności  gospodarczej w zakresie usług ochrony osób imienia. Dziś należymy do czołówki agencjiochrony działających w tej branży na terenie województwalubuskiego.Obraz sukcesów i pozycji rynkowej naszego przedsiębiorstwaoddają następujące fakty:1. Działamy poprzez wyspecjalizowane działy, zatrudniamyspecjalistów z branży ochrony, co pozwala nam w sposóbprofesjonalny i efektywny obsługiwać…
    Stysia Wincentego 1 Zielona Góra